HAFTA İÇİ 17:00'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
 
 

Kategoriler
3d Yazcınızı Kalem ile Çizim Makinesine Dönüştürelim.

3d Yazcınızı Kalem ile Çizim Makinesine Dönüştürelim.

21.04.2018
3d Yazcınızı Kalem ile Çizim Makinesine Dönüştürelim.

3D Printer Çizim Makinesine Nasıl Dönüştürülür

 

Geçenlerde yazıcımızı nasıl lazer cnc makinesine dönüştüreceğimizden bahsetmiştim. Yazıcı mekaniklerimiz aslında çok sayıda makineye dönüştürülmeye elverişliler. Bu sebeple arada kendimin uyguladığı bazı modifikasyonları buradan paylaşacağım. Bu yazıda makinemizin kafa kısmına kalem bağlayarak resim çizme ve yazı yazma gibi işlemlerin nasıl yapılacağını anlatacağım. Kalem ile yazı yazma işlemi genelde plotter olarak bilinir fakat son zamanlarda axidraw tasarımınında açık kaynak olmasıyla bu isimle de anılır oldu.

Bu modifiyasyonda yazıcımızın kontrol kartına herhangi bir müdahale yapmamıza gerek yok. Yani elektriksel olarak bir işlem bulunmamakta. Yapacağımız tek işlem makinenizde hotend tutucu parçayı söküp yerine kalemizi sabit bir şekilde montajlamak olacak. Kalemizi montajlamak için deneme amaçlı plastik kelepçe(cırt) kullanabilirsiniz. Fakat sürekli değişim yapacaksanız eğer makinenize uygun bir parça bulmanız veya tasarlamanız gerekmektedir. Konu resminde de görüldüğü gibi benim kendi makinelerim için tasarladığım basit bir kalem tutucu görülmektedir. Bu tarz düz bir kalem tutucu kullanacaksanız ve kapalı kasa bir sisteminiz var ise millerinizin olabildiğince düz oması gerekiyor. Çünkü millerdeki yamukluklar 3d baskı esnasında size sorun teşkil etmiyor olabilir fakat kalem bağladığınız zaman bu yamukluklar kalemizi tabla kısmına yaklaştırıp uzaklaştıracaktır. Böyle bir durumda kaleminizin ucu çabuk bozulabilir veya çiziminiz düzgün bir şekilde oluşmayabilir. Eğer imkanınız var ise yaylı bir sistem tasarlayarak kafada oluşan salınımı absorbe edebilirsiniz. Çeşitli tasarımlara linlten ulaşabilirsiniz.

https://www.thingiverse.com/search/page:1?sort=popular&q=PRUSA+PEN&type=things&dwh=605a789428dba01

Gcode çıkarmak için bu modülümüzde de inkscape programını kullanacağız. Bu sefer herhangi bir eklenti yüklememize gerek kalmadan içerisinde hazır bulunan eklentileri kullanarak gcode oluşturacağız.

“””””Inkscape indirmek için link tıklayınız.”””””

 

Program kurulumunu yaptıktan sonra programı açın ve File–>Document Properties menüsüne gelin. Kısayol olarak “shift+ctrl+d” kullanabilirsiniz.

Bu menüde görselde kırmızı ile işaretli bloktan çalışma alanımızın ölçüsünü gireceğiz. Standart bir makineniz varsa 200 olarak ayarlayın ve birimi mm olarak değiştirin.

Not: Eklenti bazı bilgisayarlarda sorun çıkartıyor ve çiziminiz çok ufak çıkabiliyor. Eğer böyle bir sorun olursa baskı alanızı genişletmeyi deneyin. Örneğin 710mm-710mm gibi bir ölçek girerek doğru ölçeği bulunuz.

Bu ayar programı her açmanızda sıfırlanır. Bu sebeple çalışma alanınızı oluşturduktan sonra ctrl+s ile dosyanızı kaydedin ve bundan sonra program ikonu yerine bu dosya ile arayüzü açınız.

Artık çalışma alanımız hazır. Şimdi üzerinde çalışacağımız görseli sürükleyip çalışma alanımıza bırakınız.(Görselin siyah-beyaz olması gerekiyor) Sonrasında görsele tıklayıp Path—> Trace Bitmapyolunu takip ederek görseli bitmap olarak convert edin. Extensions—>Gcodetools—>Path to Gcode yolunu takip ediniz. 

Burada OPTIONS sekmesinde “Scale along Z axis” barından çizim esnasında geçişlerde z eksenini ne kadar kaldıracağını girmeniz gerekiyor. Bu değeri istediğiniz gibi girebilirsiniz. Ben 0.5mm veya 1mm kullanıyorum genelde. “Offset along Z axis” barında ise çizime başlamadan önce z ekseninin ne kadar yukarı kalkacağını girmeniz gerekiyor. Eğer kaleminiz tablaya sıfır ise 0 değeri giriniz eğer bastırarak yazıyorsa 0.5mm gibi değerler girerek doğru değeri bulmaya çalışınız.

PREFERENCES sekmesinde ise kayıt ayarları bulunuyor. Dosya kayıt ismi, kayıt klasörü, uzunluk birimi gibi ayarlar var.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra apply butonuna basarak gcode oluşturabilirsiniz. Bu işlem sonrasında çalışma alanınız görseldeki gibi görülecektir. Burada yine eklentiden kaynaklı bir problem bulunuyor. Gcode oluştururmak için apply butonuna “Path to Gcode” sekmesinde basmazsanız hata veriyor ve gcode oluşturmuyor. Apply butonuna ilk sekmede basmayı ihmal etmeyin. 

Eğer her işlem öncesi eksenleri sıfırlamak istiyorsanız gcode dosyanızı not defteri ile açın ve “G21 (All units in mm)” satırının altına G28 X0 Y0 komutunu ekleyiniz. Bu modül sayesinde istediğiniz yüzeylere yazı yazabilir resim çizebilirsiniz. Eklentiyi detaylı araştırırsanız eğer baskı devre çizimi(PCB) gibi farklı fonksiyonlarda kullanımını da bulabilirsiniz.

  www.suleyman.kim

{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }