HAFTA İÇİ 17:00'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
 
 

Kategoriler
Marlin 2.0 ile 32 bit kart yükleme -ilk seviye-

Marlin 2.0 ile 32 bit kart yükleme -ilk seviye-

04.12.2019
Marlin 2.0 ile 32 bit işlemcileri kontrol kartına yükleme kılavuzu.(başlangıç seviyesi).

Başlagıç seviye Marlin2.0  3D Printer Firmware

 
marlin beginner guide
 

Marlin 2.0 3D Printer firmware, 32 bit Anakartları destekleyen en son sürümdür. Eğer 8 bitlik bir anakartınız varsa ve marlin yüklemek istiyorsanız,MArlin 2.0 ile yapabilirsiniz ancak gerekli değildir. Marlin 2.0, dahili bir SD kartlı Marlin  uyumlu herhangi bir kontrol cihazı için daha kullanışlıdır.

Marlin 2.0 Ön Koşulları :

Marlin 2.0'ın yeni bir kopyası: Buraya Tıklayın

VSCode IDE Yüklendi (veya Atom): Buraya Tıklayın

Bundan sonra ihtiyacınız olan tek şey, PlatformIO'yu VSCode'a kurmaktır.

Platform IO Extension'ı h VSCode ile kurmak; VSCode'u açın ve sol araç çubuğunda bulunan Uzantılar Simgesine tıklayın.

Marlin vscode öğretici simgesi ;Arama alanına sonra şunu yazın: PlatformIO

marlin 2.0 platformio extension vscode install

PlatformIO IDE uzantısını bulun ve kur'a tıklayın.

marlin platform io ide vs code progress

Bu kurulum işlemi makinenize ve işletim sisteminize bağlı olarak biraz zaman alabilir.

install plaftformio success marlin

Her şey yolunda giderse, IDE'nizin sağ alt köşesinde bir bildirim görürsünüz. Şimdi Yeniden Yükle'yi tıklayın…

Artık VSCode için PlatformIO'yu yüklediniz!

??

Marlin 2.0'ın PlatformIO ile VSCode'da açılması;


Henüz yapmadıysanız, marlin dosyalarını tercih ettiğiniz dizine açın.

Şimdi VSCode açıkken, sağ araç çubuğundaki PlatformIO Simgesini tıklayın ve daha sonra tercih ettiğiniz dizine açtığınız marlin klasörünü açın.

open marlin folder in vscode

Üstteki  marlin klasörünü açın ve platformio.ini dosyasının olduğundan emin olun. Sonra aça tıklayın.

folder to open in platformio

Tamam, şimdi yapınızı yapılandırmaya ve derlemeye başlamaya hazırsınız!

PlatformIO'da Marlin Ürün Yazılımını Yapılandırma

Önce  vscode platformioini file location dosyasınız açın.

Daha sonra  line 24 marlin env_default setting satırını bulun (bu yazı yazılırken 24. satırda idi)

Bu satır işlemci modelini ayarlar ve daha ileri gitmeden önce doğru ayara sahip olmanız önemlidir. 

 Marlin için desteklenen 32-bit anakartlardan bazıları;

KONTROL KARTIİŞLEMCİ MODELİ
Arduino Mega 2560 (8-bit) megaatmega2560
Arduino Mega 1280 (8-bit) megaatmega1280
Arduino Due DUE
Re-ARM Board LPC1768
MKS SBASE 1.3 LPC1768
Panucatt Azteeg X5 LPC1769
Smoothieboard 4x LPC1769
RAMBo (8-bit) rambo
MKS Robin mks_robin

Yukarda bir çok kart eksiktir; en çok bilinen, desteklenen ve kullanılabilen anakartları almaya çalıştım.

Doğru pano ortamını belirledikten sonra, yapıyı test etme ve başarılı bir şekilde derlenip derlenmediğine bakın.

Bir derleme çalıştırmak için platform IO simgesine tıklayın ve ardından listeden derleme komutunu tıklayın. Not, kullanabileceğiniz araç çubuğunun altında da simgeler vardır.

marlin run build 2.0

Bu derleme komutunu çalıştırır ve Marlin'i derlemeye başlar. Bir terminal penceresi açılır ve derlemenin ilerleyişini görürsünüz.

Her şey yolunda giderse, bir başarı mesajı göreceksiniz. Hata alırsanız, doğru ayarlara sahip olduğunuzdan emin olun veya hatayı arayın.

marlin 2.0 compile success

Yapılandırma Dosyaları

Marlin'i 3D Yazıcınızın özelliklerine göre ayarlamak için Configuration.h dosyasını düzenlemeniz ve gelişmiş ayarlara ihtiyacınız varsa Configuration_adv.h dosyasını düzenlemeniz gerekir.

Bu ayarları daha önce hiç ayarlamadıysanız ve Marlin 1.x öğrenmeye ihtiyacınız olacaktır.

Uploading Marlin 2.0 to your Mainboard

Marlin 2.0, ana kartınızın bağlantı noktasına otomatik olarak yüklenecek şekilde ayarlanmıştır. Anakartınızın bilgisayarınıza bağlı olduğundan ve cihaz portunu tanıdığından emin olun. Ayrıca yapıyı çalıştırdığınızda hatasız olarak tamamladığınızdan emin olun.

Kartınıza yükleme yapmak için;yukarıdaki uygulamları yaptıktan sonra , marlin 2.0 upload tuşuna basınız.

Başlangıç olarak bunlar yeterlidir.! Daha fazla desteğe ihtiyacınız olursa, aşağıdaki videoyu dikkatlice izleyiniz.Video ingilizcedir ancak görseller üzerinden anlatılmıştır.

 

Kolay Gelsin.......
{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }