HAFTA İÇİ 17:30'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
Kategoriler

      MagiGoo Tabla YApıştırıcısı MagiGoo Tabla Yapıştırıcısı magigoo mükemmel yapıştırıcı

Magigoo, 3D yazıcılar için bir baskı yatağı yapıştırıcısıdır. Bir 3D baskının başarılı olmasını sağlamak için, baskının ilk katmanının yazıcı yatağına düzgün bir şekilde yapışması gerekir. Magigoo, bu amacı yerine getiren bir yapıştırıcıdır.

Magigoo'nun özellikleri arasında:

1. Kolay uygulama: Magigoo, uygulaması kolay bir kalemdir. Baskı yatağına sürülür ve baskı başladığında yapışkan hale gelir.

2. Isıya duyarlı: Magigoo, baskı sırasında ısındığında yapışkan hale gelir ve baskı bittiğinde ve yatak soğuduğunda çözülür. Bu, baskının yataktan kolayca çıkarılmasını sağlar.

3. Çeşitli malzemeler için uygun: Magigoo, PLA, ABS, PETG, Nylon ve diğer birçok popüler 3D baskı malzemesi ile uyumludur.

4. Temiz: Magigoo, kullanımdan sonra kolayca temizlenebilir.

5. Güvenli: Magigoo, zararlı kimyasallar içermez ve genellikle çevre dostu olarak kabul edilir.

MAgigoo

Toplam 7 ürün | 1. Sayfa
Rhino3dprinter
% 5
indirim
946,43 TL
899,11 TL
( KDV Hariç )
Aynı Gün Kargo
YENİ
Rhino3dprinter
650,36 TL
( KDV Hariç )
 
Aynı Gün Kargo
YENİ
Rhino3dprinter
1.282,97 TL
( KDV Hariç )
 
Aynı Gün Kargo
Rhino3dprinter
2.011,43 TL
( KDV Hariç )
 
Aynı Gün Kargo
Rhino3dprinter
% 4
indirim
650,36 TL
624,35 TL
( KDV Hariç )
Aynı Gün Kargo
YENİ
Rhino3dprinter
650,36 TL
( KDV Hariç )
 
Tükendi
YENİ
Rhino3dprinter
520,43 TL
( KDV Hariç )
 
Tükendi
{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }