HAFTA İÇİ 17:00'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
 
 

Kategoriler

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


SATICI

ÜNVANI : EREL KOPOLİMER PLASTİKLERİ LTD...KURULUŞ TARİHİ:2005
ADRES : Mağazamız: Bahçelievler Mah. Fulya Sok NO:9 P.K.: 34893 / PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE
TELEFON : 0 850 532 84 80
WEB : www.rhino3dprinter.com
E-POSTA : info@rhino3dprinter.com

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.


ALICI

ADI SOYADI / ÜNVANI : ......
ADRES : ......
TELEFON : ......
E-POSTA : ......

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.


1-) MAL / HİZMETİN ADI, MİKTARI VE KDV DAHİL SATIŞ FİYATI

{_Siparis_Urun_Listesi_}


2-) MAL / HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Kargo Ücreti : {_Siparis_Kargo_Ucreti_}

Kdv Dahil Teslim Fiyatı : {_Siparis_Toplam_Tutari_}


3-) ÖDEME ŞEKLİ

{_Siparis_Odeme_Sekli_}


4-) GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında, SATICI'nın ALICI'ya bildireceği güncel fiyat geçerlidir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI'ya gerçek fiyat bildirilir. ve ALICI'nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir. (satış iptali; fiyatın değiştirilip ALICI tarafından kabul edilmemesi durumunda yapılır)


5-) MAL / HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi ALICI'nın talep ettiği adreste kargo aracılığı ile yapılır. ALICI kargoya veriliş saati olan 17 sonrası siparişini iptal edemez iptal isterlerse tüm kargo masrafları ALIVCI tarafından karşılanır.ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.SATICI tarafından kargolanan ürün kargoya teslim edilmesinden itibaren ALICI'nın sorumluğundadır ve ALICI tarafından fiziki olarak teslim alınmış kabul edilmektedir..ALICI zamanında kargolanan ürünü kargo firmasından kaynaklı teslimatında gecikme yaşarsa tüm yükümlülük ALICIYA aittir ve SATICIYI bağlamaz. Tüketici teslim almadan önce malın muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan "teslim alınan" ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder. ALICI'nın teslim öncesi malı muayene sorumluluğu vardır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6-) CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi takvim günü ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya Ceptelefonu,e-posta (info@rhino3dprinter.com) veya 0 850 532 84 80 nolu telefon ile bildirimde bulunulması (SATICI sitesi üzerinden yapılan iptal formları geçersizdir).iptal ve iade ilşemleri mutlak suret ile telefon aracılığı ile yapılmalıdır.Ürün siparişi oluştuğu andan itibaren ürün sepetine ek bir ürün eklenemez veya çıkartılamaz bu gibi durumlar olduğu takdirde ALICI gerekli toplam kargo bedellerini ödeyerek alım veya geri gönderim yapar) ve mal/hizmetin 7. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.rhino3dprinter.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalajın bozulmaması ve içeriğinin hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir ve 14 (ondört) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin gelen ve giden kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.


7-) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler (kesimi yapılmış ürünler vb.) hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. (3d Yazıcı malzemeleri bilgisayar yedek parçası kapsmındadır)


8-) MAL / HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim işlemini gerçekleştirir. Ayrıca SATICI, bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (On) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.


9-) TALEP VE ŞİKAYETLERİN İLETİLMESİ

ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilir. ALICI, 4822 S.K. ile değişik 4077 S.K.'un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince yukarıdaki Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }