HAFTA İÇİ 17:00'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
 
 

Kategoriler

3d printer parçaları

D baskı malzemeleri, en popüler üç 3D baskı teknolojisiyle ilgili olan birkaç kategoriye ayrılır:

sigortalı birikim modellemesi (FDM),
stereolitografi (SLA) ve
seçici lazer sinterlemesi (SLS).
Bu teknolojilerin doğası çok farklıdır; bu, her bir teknolojiye yönelik malzemelerin farklı bir biçimde olması gerektiği anlamına gelir. Günümüzde 3D baskı malzemelerinin ve teknolojilerinin seçimi elbette her zamankinden daha büyük. Bu, her 3B baskı malzemesinin her türünü kaplamayı zorlaştırır. Fakat yapabileceğimiz şey, farklı malzeme kategorilerine ve bunların maliyetlerine bakmak.

En temel iki kategori, her ikisinin de kendi alt kategorisine sahip olduğu polimerler ve metallerdir.

Örneğin polimerler ayrıca termoplastik ve termosetlere ayrılabilir. Onları aşağıdaki paragraflarda daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

Metaller kategorisinde, polimerlerden çok daha az karmaşık olan metaller kategorisinde, metal tozu füzyon 3D baskı teknolojilerinde kullanılan metal tozları olan pek çok malzeme yoktur.


3D YAZICI MALZEMELERİ MALİYETİ
Termoplastikler: Filamentler ve Tozlar

FDM filamenti ve SLS tozu. Kaynak: 3D-Prima, 3D Baskı Endüstrisi
Polimerler alışveriş torbalarından araba parçalarına ve LEGO tuğlalarına kadar etrafımızdaki her yerde. 3D baskıda, termoplastikler 2 kategoriye ayrılabilir: termoplastikler ve termosetler. İkisi arasındaki fark, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında nasıl davrandıklarına bağlıdır.

Muhtemelen ikisinin daha önemlisi, termoplastikler fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybetmeden birçok kez ısıtılabilir ve katılaşabilir. Bu, örneğin PLA filament baskıların kolayca geri dönüştürülebilmesinin bir nedenidir.

Filamentler veya tozlar halinde gelen 3D baskı malzemeleri termoplastiklerdir. Bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz Reçineler termosetlerdir.

Filaments

PLA, ABS, PETG, karbon fiber, ahşap benzeri ve hatta PLA bazlı esnek malzemeler gibi birçok filament türü vardır. Hepsi farklı bir fiyat etiketi ile geliyor. Doğal olarak, bu soruya cevap vermeyi zorlaştırıyor, bu 3B yazıcı malzemesinin maliyeti nedir? Ek olarak, fiyatlandırma malzemenin kalitesine de bağlıdır. Genel olarak konuşursak, PLA filamentleri en ucuz, sonra ABS filamentleri ve sonra gerisi gelir.

Ev veya ofis 3D yazıcıları için filament ararken, fiyatların kg başına yaklaşık 20 ile 70 $ arasında olmasını bekleyin. Bu oldukça büyük bir boşluk gibi görünebilir, ancak dediğimiz gibi, fiyatlar büyük ölçüde malzemenin türüne, kalitesine ve üreticisine bağlıdır.

Örnek olarak, popüler filament üreticisi ColorFabb, neredeyse tamamı 750 gr'lık bir makara başına 41.62 dolara (vergi dahil) giden geniş bir PLA yelpazesi sunar.

Uzun vadede tasarruf etmek istiyorsanız, 10 kg'dan başlayan PLA plastik topakları satın alabilirsiniz. Bu ham madde PLA filamentinden yapılmıştır. Doğal haliyle yarı saydamdır ve pigmentlerle renklendirilebilir. Dezavantajı, peletleri 3D olarak basmak için özel bir baskı sistemine ihtiyaç duymanızdır - ve bu oldukça pahalıdır.

Büyük endüstriyel FDM 3D yazıcılarda profesyoneller tarafından kullanılan bazı yüksek performanslı filamentler de vardır. Bu filamentlerin fiyatı, doğal olarak, oldukça yüksek, yaklaşık 400 $ 'dan yüksek!

tozlar

SLS, polimerleri bir toz formunda kullanır. SLS için en çok kullanılan polimer tozlarına, PA olarak da bilinen poliamid denir. Naylon en yaygın poliamid türüdür.

SLS için standart PA tozu PA 12 naylon olup, kg başına 45 ila 75 dolar arasında bir maliyete sahiptir. Aynı filamentlerde olduğu gibi, bu “normal” tozlar için zorlu bir fiyat aralığıdır. Doğal olarak, üstün malzeme görünümü ve özellikleri isteyen profesyoneller tarafından kullanılan daha pahalı tozlar vardır.

Ne yazık ki, standart tescilli bir SLS tozu örneği vermek zordur, çünkü bunlar tipik olarak özeldir ve 3D yazıcı üreticileri arasında değişiklik gösterir.

Muhtemelen fark ettiğiniz gibi, SLS'nin 3D yazıcı malzeme maliyeti FDM için kullanılan filamentlerden daha yüksektir. Bu, FDM'nin 3D yazıcının en popüler zamanı olmaya devam etmesinin temel nedenlerinden biridir.


3D YAZICI MALZEMELERİ MALİYETİ
Termosetler: Reçineler

SLA reçinesi. Kaynak: IndiaMART
İlk 3D baskı teknolojisi SLA idi, bu termosetlerin 3D baskı için başlangıçtan beri kullanılmakta olduğu anlamına geliyor. Termosetler aynı zamanda polimerlerdir, ancak onları termoplastikten ayıran şey, erimemeleridir. SLA 3D baskı için kullanılan termosetler, sıvı fotopolimerler olan reçinelerdir. Daha sonra katı olabilmek için bir ışık kaynağı ile kürlenirler.

Reçineler için fiyat olarak, genel olarak, standart SLS tozlarına çok benzer şekilde fiyatlandırılırlar. Ancak, diğer 3B baskı malzemelerinin fiyatlarında olduğu gibi, malzemenin kalitesine, malzemenin türüne ve üreticiye oldukça bağlıdır.

Standart SLA reçineleri için ortalama 3 boyutlu yazıcı malzeme maliyeti litre başına yaklaşık 50 $ 'dır. Bu giriş seviyesi anlamına gelir, ucuz reçineler 50 doların altında bile olabilir.

MakerJuice, SLA 3D baskı için standart bir reçine sunar;

{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }