HAFTA İÇİ 17:00'A KADAR AYNI GÜN STOKTAN YURTİÇİ KARGO İLE KARGOLAMA
 
 

Kategoriler

3D KALEM | 3D PEN

3D yazıcı kalem arkasındaki teknoloji FFF / FDM 3D yazıcıya biraz benzer. Onların 3D yazıcı gibi, 3D kalemler çeşitli şekiller oluşturacak şekilde  ısıyı kullanmaktadır  ya da çok benzer olan UV kalem da vardır DLP teknolojisi ile çalışan Ancak, genellikle bir kişi 3D kalemlere başvurduğunda, FFF / FDM stil teknolojisini kullanmaktadır.

Çoğu 3D kalem, bir filaman besleme yuvasına, ısıtılmış bir uca, ekstrüzyon işlemine ve bir güç girişine (veya dahili bataryaya) kumanda etmek için bir düğmeye veya sıkma alanına sahiptir.

3D yazıcı kalemi nasıl çalışır?
Adından da anlaşılacağı gibi, bir ısıtma tertibatı ve filament işleme tüp ile kalem benzeri bir şekle sahiptir.  kullanıcılar tarafından dikey ve yatay hatlar üzerinden krokiler oluşturulabilir.Ekstrüzyonun kontrol edilmesi Her bir hattın yapılmasından sonra, kullanıcının plastiğin soğuması için birkaç saniye beklemesi ve bir sonrakine geçmesi gerekir.

3D kalem hangi tip malzemeleri kullanabilir?
3D kalemlerde PLA, ABS veya UV reçinesi kullanır.

3D yazıcı kalemi kullanmak güvenli midir?
3D kalem ilgilenen birçok insan 3D yazıcılarla teknolojisinin içindedir. 3D kalemlerde ABS kullanabilirsiniz, PLA uyaran az koku ve daha düşük gerektirir. 

En 3D kalemler bir güç bağlantısına ihtiyaç olmasına rağmen, bazı kalemler şarj edilebilir pilleri kullanarak çalışır. Diğer cihazlar, Lix 3D kalem gibi USB gücüyle çalışabilir. Çoğu kalemler standart 110 220 voltluk sistemini kullanın. Daha küçük kalemler daha kolay olma eğilimindedir Tutun ama ısınma riskini çalıştırın.

3D kalem özellikleri üreticiden üreticiye değişir
Piyasada birden fazla üreticileri olduğu  için, bazı kalemler ek seçkin özelliklere sahiptir.Bazı kalemlerde kullanıcı sıcaklığını belirlemek veya diğer ayarları görüntüler ve değiştirebilir. Benzer şekilde, kalemler açısından değişebilir Meme çapı ve filamentler kullanılmaktadır.

Kalemler yeni başlayanlar için en olası seçeneklerdir. .

3D bir kalemle neler yapabilirsiniz?
Serbest form yapıları oluşturmak için kullanılan 3D yazıcı kalemleri, baskı için prototip modelleri oluşturulmasına yardımcı olabilir.3D kalemler  diş hekimliğinde bile kullanılmaktadır.

Bu Linkten anında sipariş edebilir yarın kullanmaya başlayabilirsiniz :)

https://www.rhino3dprinter.com/urun/3d-kalem-3d-pen-3-boyutlu-kalem/121 

 

 

3d KALEM | 3D PEN | ŞOK | UCUZ

 

{ "type": "service_account", "project_id": "merchant-center-1695422536475", "private_key_id": "0f295debd32af8434c4d494e49ce62860730ba96", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCtYUiBW4ghmKtk\nC8wK0yGJXtyNwS7e3iFNBRn9rIABtUguLvd9dyKp9fA+gNRvplc3wCu0xK3ONLrU\nMCE1qE5KAgko5dTuagqlp3WCiD6ql90ZjmjNmi3cPKCVXjsSFzCcN8wy+ogfjqJG\n8BptFIXQ8vEjrcoYWQ+AYOzK9qnmdazfSSQCRlNInIJxX8DtJX0cJ8INtIW4rHY/\nIOkJSwjPVMS83LoWghqkt68u9D+JVYdMlDwmUqn+sKHYC1dVztDjAD7/Txg+oX0n\n4ZHyIx7mK2jqH+0SYfVcHW/ok7V+PLYp+QAecnL4YXdxUDTjpSZOsKlEN21I3khr\nS+CNkQolAgMBAAECggEAGabkvlbXi6OglVsgI5Mx9Awin5/ZxRmiXa3dNuitwRLx\njKZgRveNxmMKhNo0vsF38q9ZCBQiuaPtkcqpLzIpRc6KomVsHUt31c3dQfnRzmr3\nnc9cdtxSirI2+W00BNeE1qgewIV2sbc9uox4Vx6L30ACfh/kCw7U5KPyhOOn0Yk6\nxpux7sICny8arJpophDQbWrh81dr5RPOOZNeGmONdDOw7KMJIpD6gL0SVcrsSytN\ngC98PVtMuGdoKTqA9vbJ49jSakAhKPBW+6vFpNDX+wej8G78UKocM5w0lHLB7B9I\n22XRnSr8xd7HB1pAwJXAR4UJ871i+xfHk0ERD8ck5QKBgQDtmHblSZQr2qAmjtAd\nSjhxXMi6ufpBFtEMT1c6wPsPJ0InJnhpha/9WalC7V2hcatuzX6rJmTzbtqYKHDn\nFWR93N0livhgYpjph4J4g9Mtw5LxsZUZVrDimUAiJUleYaT2v2LJ0Hw8NGsBIUgi\nbXc7pS2Foo+tXtQvgZMTC7at0wKBgQC6z2uSbe1+vmvmtEkUDSC+vIL6YmEqMOIY\nIlBbD9ShZusP/H9JI8UR9OsxNTm75cacBpiNQT2zFawCS1adur22sPtFGDevccDa\noRT9e3uQHvQN28BA01hgNHFZ0eq2VAxtI6vlfTs9CQYhPiivLYRuDnJMznD28vy2\nK2s54/TVJwKBgF6K0pS+SIWCw0NUhJ+DDx6cywryQhBwYdLCJ3WroLsQ5hPqDPQA\nTF1FtkJ5bU52ir7Walb0OitbqwPs47AwJQKoRh9QQzEnSq1yTIpj+j41ml0uSqQA\niPZCAPEVYTJ7LEc7NLYVjbnvKb0TXz7DzDQhsBGC9CUKnOgiaUGk4ZYdAoGACNnE\n7fYZV3TsJc0K3VFV6NODnRtGITqZq60Mg5P3bgIzRtmeqjdwoc4pynYMGzPiugex\n+JdLtg1jzeQF4Yk0bdBqxzZDhSNtkK4rEWtlSkm9JF7x9+BLgptZd3jzltnakN0s\nyr2pLdYcnTyVrt8INDKpBayOO5T9lh/uf5qmQecCgYEA4tNVU0XPKZaDIBV2ZsRn\nNallPYxuOkQOoxBFunshJ4vhaQE9m5p2WsMUrSKgzjRpXrjZLxhX/P0sLP6q4eJO\ne8Ezbwkc6RMvQcr7kCoeWVUq2wEboMWuwc/DvTWxffkfDq3lzDDSKfOOnZtCc4Pn\nEM5vUVJZTp1OB5/7KpSQ/gE=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "merchant-center-1695422536475@merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "103267199041001357528", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/merchant-center-1695422536475%40merchant-center-1695422536475.iam.gserviceaccount.com", "universe_domain": "googleapis.com" }